Geotekstil Keçe

Geotekstil KeçePolipropilen veya Polyester hammaddesinden yapılan, elyafın iğneleme yöntemiyle birleştirildiği dokunmamış tekstil ürünüdür. Örgüsüz geotekstilde atkı ve çözgü yoktur. Geotekstil keçe, zemin kayma, toprakla veya geoteknik mühendisliği ile ilgili herhangi bir malzeme ile birlikte kullanılabilen geçirimli tekstil ürünüdür. Homojen bir yapıya sahiptir.

GEOTEKSTİL KEÇE KULLANIM ALANLARI

  • Su ve ısı izolasyonu tabakalarının birbirinden ayrılması, izolasyonun korunması, fazla suyun drenajı, drenaj borularının sarılarak tıkanmasının önlenmesi,
  • Kara ve demiryollarında çökmelerin önlenmesi için,
  • Drenaj sistemlerinde,
  • Geomembran altında,
  • Oyulma problemleri, donatılı dolgularda, erozyon koruma, nehir, göl, deniz gibi kıyı koruma alanlarında,,
  • Filtrasyon, zayıf zemin donatısı, asfalt donatılarında,
  • Kaplamasız yollar, kaplamalı yollar, uçuş pisti, yol dolguları altında drenaj şiltesi amaçlı,
  • Karayolları, tüneller ve yeraltı tesislerinde,
  • Metro, ziraat alanları, bahçe terasları ve spor sahalarında
  • Katı atık depolama sahaları, sulama kanallarında kullanılır.